"Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik" B. Ostřanský, O. Beránek (Academia, 2016)Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění dokážeme jen stěží představit. Pře o toto velké nadosobní téma přitahují dnes svou naléhavostí a nezřídka i vyhroceností pozornost velké části našich spoluobčanů. Kniha Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR, chce vydat jisté svědectví doby a zároveň nabídnout čtenářům sérii podnětných zamyšlení nad klíčovými oblastmi zdejšího střetávání i míjení se, pokud jde o islám. Představuje úvahy dvaadvaceti osobností (mj. akademiků, novinářů, politiků, a to muslimů i nemuslimů) o otázkách, jež v praxi vyvolávají nejčastější neshody, a pokouší se tak o inspirativní vhled do této bouřlivé a nejednoznačné problematiky.......................
Název: Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik
Editoři: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský 
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2016
Edice: 21. století
Počet stran: 276
......................


2 x MG
Marvin Gaye, rodným jménem Marvin Pentz Gay, Jr. (2. dubna 1939 – 1. dubna 1984), byl významný americký soulový zpěvák, původem z Washingtonu.

Přes komerční úspěchy desek ve 2. polovině 70. let měl značné osobní problémy (drogy, finanční těžkosti atd.). V roce 1981 přechází od firmy Motown k CBS (Columbia Records), kde v následujícím roce natáčí úspěšný singl „(Sexual) Healing a album Let´s Get It On“ (1973). Dne 1. dubna 1984 ho při hádce zastřelil vlastní otec.„Umění přírodních národů“ Josef Čapek (1938)"Černoch je přirozený, spontánní a bystrý talent. Zde tedy začasto vstupuje do popředí určitý jeho vtip, radost a až i humornost, něco i z té čipernosti, jevící se zase jinak v obchodním talentu Afričanů, v jejich zálibě v obchodu, který provozují začasto ne z vážné potřeby, ale pro kratochvíli samu. Je v tom mnoho potěšení míti věci, čachrovati s věcmi. Vyrábějí a tvoří začasto z hravého sklonu, vždycky však s velice šťastnou formální schopností. 
Teď musíme předeslati, že primitivní národové nejsou tak bědní, jak se mnohdy míni; aspoň na Afriku to v celku naprosto neplatí. Nesmíme – až na nějaké ty výjimky – viděti v afrických národech jen žalostné živořící nuzácké stíny a ne lidi z masa a krve, s živými a uplatňovanými náklonnostmi, s vysloveným a sytě využívaným naturelem. A mají tedy i své ponětí závažnosti, důstojnosti a tak tedy i representace, nějakého životního luxu, a řekněme i svého způsobu elegance. (…) 

Alija Izetbegović „Islám mezi Východem a Západem“ (RECENZE)Současný islámský svět se nemůže moc pochlubit velkým množstvím intelektuálů a v případě, že byste chtěli uslyšet nějaké „nové“ slovo nebo zajímavý pohled na teologickou teorii, musíte se vydat na cestu o jedno století zpět (Muhammad Iqbál) nebo ještě dál (al-Ghazzálí, Averroes a další) a teprve pak bude možná vaše přání splněno.

Africká próza a poezie v české literatuřefoto by John Flannery @flicker


Níže uvedené citace jsou z knih zabývající se literaturou Afrického kontinentu, resp. jeho Maghribské části (Maroko, Alžír, Tunis, Libye), ale i Afriky rovníkové a jižní. V úvodu antologie Černý Orfeus, jejíž autorem je Vladimír Klíma, podrobně popisuje způsob vnímání umění africkými černochy a přináší ojedinělý pohled na kulturu Afriky.

Rozhovor s PhDr. Marcelou Kottnauer Trávníčkovou na téma "Bilingvní výchova dětí" (8. 2. 2013)


Multikulturní společnost, ať se nám to libí nebo ne, se pomalu stává i záležitostí České republiky a stále více Čechů se volí za svého partnera cizince, a stojí tak každou nohou v jiné kultuře. 
Touto volbou se většina rodin stává vícejazyčnými a pro výchovu dětí je třeba nastavit určitá pravidla, aby dítě zvládlo náročnější, pro něj ale obohacující způsob komunikace. 


Mos Def "Všechna chvála náleží..." (1999)


 "Toto věnuji všem, co připluli na otrokářských lodích,
a přes všechen křik a pláč, plavbu přežili.
Vím, že můj život je lepší díky Vám, 
protože jste ustáli toto vlnobití."


Vyšlo na 12" singlu : Word On The Street (Guidance, 1999)

"Dějiny Saudské Arábie" Miloš Mendel (NLN, 2016)Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně.

Těžiště výkladu spočívá v historii oblasti od poloviny 18. století, kdy se v srdci Arábie zrodilo reformistické wahhábovské hnutí. Stoupenci jeho učení, jejich ambice a s nimi spjaté kmenové a regionální války jsou zarámovány do kontextu velmocenského boje mezi Velkou Británií, osmanskou říší a dalšími státy.

Saúdská Arábie se pak „nenápadně“ zrodila v průběhu dělení Blízkého východu mezi vítěze první světové války a po druhé světové válce založila svůj geopolitický význam na strategických nalezištích ropy.

"Fatalismus" Muhammad Abduh


Významný a příznačný doklad myšlenkové obnovy islámu novou interpretací starých pojmů představuje přehodnocené pojetí předurčenosti osudu. Již Muhammad Abduh popíral fatalismus, který Evropané jeho souvěrcům předhazují jako příčinu stagnace. Člověk je zodpovědný za to, co to dělá. Samu představu předurčení pak Abduh povyšuje na kladnou hodnotu.
„Víra v osud, je-li zbavena představy donucení, dává vznik statečnosti, odvaze, vytrvalosti, snášení obtíží a nesnází, šlechetnosti a sebeobětování za pravdu.“

Muhammad Abduh


Zdroj: "Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998) s. 260

QRN KRM 30:54 "...jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil"بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

30:54
"Bůh je ten, jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil.On tvoří, co chce, a On vševědoucí je i všemohoucí."


30:54
"God is the one who created you from weakness, then made after weakness strength, then made after strength weakness and white hair. He creates what He wills, and He is the Knowing, the Competent."


30:54
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

The Two Cities of Islam: Mecca and Medina (in pictures)


 
Mecca (mosque Al-Haram) 
Mecca (mosque Al-Haram) 
Mecca (mosque Al-Haram, Kaaba) 
Mecca (mosque Al-Haram) 
Mecca (mosque Al-Haram) 
Mecca 
Medina 
Medina, Qiblatain Mosque (The Mosque of the 2 Qibla's) 
Medina, Qiblatain Mosque (The Mosque of the 2 Qibla's) 
Medina, Qiblatain Mosque (The Mosque of the 2 Qibla's)
 Medina, Al-Masjid al-Nabawī (the Prophet's Mosque) 
Medina 
Medina, Al-Masjid al-Nabawī (the Prophet's Mosque)
Medina, Al-Masjid al-Nabawī (the Prophet's Mosque)

"Štěpán Idris Kubinec is the author of these pictures that he took during his visit to Mecca (Umrah: a smaller pilgrimage to Mecca) and Medina between March - May 2014."

A short documentary about Štěpán Idris KubinecRIP Bill Nunn aka Radio Raheem


Bill Nunn 

(20.10.1952 – 24.9.2016)

Nový orient na téma: muslimové ve světě svém i cizím (články od 50. let do současnosti)


foto: Tripolis, Libye, 1911

Vybrané články časopisu Nový orient nemapují vývoj české islamologie a orientalistiky, ale poukazují na ty významné od 50. let do současnosti. Kromě témat teologických, politických a historických je možné narazit na recenze tehdy vydaných překladů (Ibn Chaldún, Ibn Tufajl nebo Ibn Sína). Rovněž jsou zde uvedeny dva rozhovory s Ivanem Hrbkem; jeden z doby, kdy překládal Korán (1971) a další, kdy pracoval na dvoudílných Dějinách Afriky (1966). K aktuálnímu dění v Evropě by mohly přispět články v prvním souboru: "Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu?" nebo "Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti".

01. "Na okraji bosenského dramatu" rozhovor s turkoložkou Zdenkou Veselou (NO, 7/1993)
"Barma nebo Myanmar?" Jan Bečka (NO, 7/1993)
02. "Minaret" Bohumil Procházka (NO, 8/1964)
03. "O africkém a evropském divadle" Vladimír Klíma (NO, 1972) 
04. "Nové umění černé Afriky" Alois Wokoun (NO, 6/1972)
05. RECENZE "Ibn Chaldún: Čas království a říší, Mukaddima" Rudolf Veselý (NO, 10/1972)
06. "Africký spisovatel mezi včerejškem a zítřkem" Vladimír Klíma (NO, 2/1974)
07. ROZHOVOR "O mezinárodním projektu Všeobecných dějin Afriky" rozhovor s Ivanem Hrbkem (NO, 1/1971)
08. "Ochránce islámu al-Ghazzálí" Vladimír Sadek (NO, 1/1971)
09. "Islám moderní doby" Luboš Kropáček (NO, 2/1971)
10. "Předchůdci arabské filosofie" Vladimír Sadek (NO, 5/1965)
11. "Perspektivy africké kultury" Vladimír Klíma (NO, 2/1971)
12. "Dramatik proti apartheidu" Vladimír Klíma (NO, 9/1989)
13. "Pohled na židovskou vědu očima Sá´ída al-Andalusího" Daniel Boušek (NO)
14. "Jordánsko - příklad integrace křesťanské menšiny do muslimské společnosti" Artur Boháč (NO)
15. "Umlčení Židů od Samaw´ala al-Maghribího a středověká islámská polemika s judaismem" Daniel Boušek (NO)
16. "Ibn Sína (Avicenna): Živý, syn bdícího" Magdaléna Vitásková (NO)
17. "Křesťané a muslimové v Belgii - opatrní symbióza" Kateřina Děkanovská (NO) 
18. "Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti" David Greger, Karel Černý 
19. "Reformní úsilí sultána Mahmuta II." Miroslav Šedivý (NO)
20. "Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu?" Karel Černý (NO)
21. "Reflexe soudobého islámu: Od "papírového tygra" k reálným problémům" Miloš Mendel 
22. Alexandrijská knihovna (Luboš Kropáček)
23. Alexandrijská knihovna a islám (Ivan Hrbek)
24. Arabská věda a filosofie (K. Petráček, 1953)
25. Ibn Rushd a odkaz dnešku (Z. Müller)
26. Ibn Tufajl: filosof a kritik (V. Sádek)
27. Írán očima američanky_Adéla Křikavová
28. Odešel Ivan Hrbek (Luboš Kropáček, 1993)
29. Nad překladem Koránu: rozhovor s Ivanem Hrbkem (Luboš Kropáček, 1971)
30. Stvořil jsem vás z kapky přilnavé (Luboš Kropáček, 1992)
31. Tahá Husajn: Zkouška (prekl.K.Petráček)01. "Solimanovo tažení podél slovenských hranic k Vídni roku 1529" (NO, 50. léta)
02. "Hitlerovy orientální jednotky" Jaroslav Hrbek (NO, 90. léta)
03. "Ohrožuje islám Evropu?" Miloš Mendel (NO, 4/1994)
04. "Muslimové v západní společnosti: občané nebo komunita?" Zdeněk Müller (NO, 90. léta)
05. "Tak jako prorok Muhammad" Miloš Mendel (NO, 10/1993)
06. "Vzteklý čaroděj a černý šíp smrti" Miloš Mendel 
     Rozbor kauzy Chomejní vs. Salman Rushdie, (NO, 90. léta)
07. "Poselství panafrikanismu" Vladimír Klíma (NO, 4/1973)
08. "Komenský a překlad Bible do turečtiny" Jozef Beaun (NO, 8/1971)
09. "Černá Afrika v boji proti apartheidu" Karel Lacina (NO, 6/1973)
10. "Černý Mojžíš aneb Jak Marcus A. Garvey chtěl vyvést americké černochy do Afriky" Vladimír Klíma (NO, 4/1975)
11. "Jak vzniká Prorok" Karel Petráček (NO, 6/1972)
12. "Andaluská poezie" Karel Petráček (NO, 4/1972)
13. "Povstání sekty Hazamitů v 16. století" Karel Petráček (NO, 10/1965)
14. "Islám v Atatürkově Turecku" Zdenka Veselá (NO, 8/1965)
15. "Smutný Bůh" Karel Petráček (NO, 1/1965)
16. "Arabský nacionalismus, socialismus, islám" Karel Petráček (NO, 9/1965)
17. "Rozměry islámského reformismu v arabských zemích" Miloš Mendel (NO)
18. "Reformní snahy islámu" Vladimír Matějček (NO, 5-6/1945)
19. "Znal jsem černého muže" Michaele Picardie (NO, 4/1989)
20. "Orientalismus a historizující beletrie aneb antikvární toulky po Orientu" B. Ostřanský (NO, 2008)
21. "Rasismus v českém prostředí" Vladimír Dudák (NO, začátek 90. let)
22. "Křesťansko-islámské vztahy" Luboš Kropáček (NO, začátek 90. let)
23. "Za egyptským spisovatelem Júsifem Idrísem" Jaroslav Oliverius (NO, 4/1992)
24. "Arabové a kulturní dědictví" Miloš Mendel (NO, začátek 90. let)
25. "Abd ar-Rahmán al-Mahdí muž, který věděl, co chce" Blanka Říchová (NO)
26. "Filosofický román Ibn Tufajla - ŽIVÝ SYN BDÍCÍHO" Karel Petráček (NO, 1957) 
27. "Islamofobie, pozůstatek staletých rozepří? Současná situace vztahu Evropanů k islámu" Klára Popovová (NO, 2012)
28. "Samori Ture - africký hrdina" Ivan Hrbek (NO, 50. léta)
29. "Islámské sekty" Ivan Hrbek (NO, 50. léta)
30. "Napomenutí králům" al-Gházzálí, překl. Věra Kubíčková (NO, 50. léta)
31. "Kdo jsou Berbeři?" Svetozár Pantůček (NO, 90. léta)
32. "Córdoba - Mekka Západu" Jan Marek (NO, 6/1993)
"Almoravidé - fundamentalismus" Ivan Hrbek (NO, 6/1993) 
!!! POSLEDNÍ ČLÁNEK IVANA HRBKA PUBLIKOVANÝ PŘED JEHO UMRTÍM !!!
33. "Vztah křesťanů k islámu" Vít Machálek (NO, 90. léta) 
34. "Problémy arabského myšlení" Zdeněk Müller (NO, 1995)

Raoul Servais "Sirene" (1968)"Sirene"


Režie a scénář: Raoul Servais
Belgie, 1968
9 minut

Info: Raoul Servais
http://www.raoulservais.be/

"Muhammad Abduh: islámský modernismus a snahy o náboženskou reformu v Egyptě" (Jan Kondrys, 2013)


"Tato studie pojednává o osobnosti a díle Muhammada cAbduha, klíčové postavy egyptského islámského modernismu. Jeho myšlenky se utvářely v době, kdy již muslimský svět čelil naplno tlaku dynamického evropského kolonialismu a západní dominance nad muslimy se stala neoddiskutovatelnou realitou. cAbduhův modernismus spočíval ve snaze nalézt „rozumnou“ střední cestu pro řešení společenské krize pomocí reformy (isláh), jež by se vyvarovala extrémů tvrdošíjného konzervativního odporu proti všemu modernímu, jakož i bezmyšlenkovitého přejímání všeho, co přinášela evropská kulturní invaze, a z toho plynoucího zavrhnutí vlastních kořenů. Sám cAbduh tuto reformu chápal jako návrat k „čistému islámu“, racionálnímu náboženství podporujícímu aktivní přístup jedince a pokrok společnosti."


Jan Kondrys (ACTA Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013)


celý článek zde, str. 37 - 63
Kdo jsou afričtí básníci? Jaká je africká poezie?Kdo jsou afričtí básníci? Jaká je africká poezie a umění? Ukázka ze sbírky Černý Orfeus nabízí částečně odpovědi na tyto otázky. Umění Afriky je někdy vnímáno jen v souvislosti s minulostí a obtížně se tak hledá propojení mezi tímto kontinentem a současností. Překlad afrikanisty Vladimíra Klímy nabízí čitelnější obraz afrických umělců, básníků a spisovatelů."Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)
foto: Keňa 50. léta. Děti členů hnutí odporu Jednota (krycí jméno Mau Mau, což v kikujštině znamená "hltavě požírat kozu"). Keňská povstalecká skupina Jednota bojovala proti britské koloniální správě v období 1952 až 1960 vedená Dedan Kimathim. Jeho zatčení 21. 10. 1956 znamenalo definitivní porážku hnutí. "Jakým způsobem tedy koloniální zavedení cizího jazyka ovlivnilo nás děti? Skutečným cílem kolonialismu bylo ovládnout lidské statky: zmocnit se toho, co lidé vyrobili, výrobních prostředků a prostředků distribuce; jinak řečeno: ovládnout celou sféru jazyka skutečného života. Kolonialismus upevňoval svou nadvládu nad společenskou produkcí statků vojenským dobyvatelstvím a následným politickým diktátorstvím. Ale nejvýznamnější sférou nadvlády bylo duševní univerzum kolonizovaných: prostřednictvím kultury se mělo ovládnout to, jak lidé vnímají sebe samy a svůj vztah ke světu. Ekonomická a politická nadvláda nikdy nemůže být kompletní či účinná bez duševní nadvlády. Ovládat kulturu lidí znamená ovládat nástroje jejich sebeurčení ve vztahu k druhým. Pro kolonialismus to znamenalo dvojí: zničit  či cíleně znevažovat kulturu lidu, jeho umění, tanec, náboženství, dějiny, zeměpis, vzdělávání, ústní slovesnost a literatury, a záměrně vyzdvihovat jazyk kolonizátorů. Ovládnutí národního jazyka jazykem kolonizátorů bylo klíčovým momentem v ovládnutí duševního univerza kolonizovaných. 

"Jazyk africké literatury" Ngugi Wa Thiong´o (1986)"Narodil jsem se do početné venkovské rodiny: otec, čtyři ženy a asi tak dvacet osm dětí. Také jsem, stejně jako ostatní, patřil do širší rodiny a do komunity. Při práci na poli jsme mluvili kikujski. Doma i venku jsme mluvili kikujski. Živě si vybavuji, jak jsme si večer u ohniště vyprávěli příběhy. Většinou je vyprávěli dospělí dětem, ale zaujati a pohlceni jsme byli všichni. My děti jsme druhý den vyprávěly tyto příběhy dalším dětem, které spolu s námi sklízely na polích chryzantémy,čajové lístky nebo kávové boby svých evropských a afrických pánů. 


Zvuk z paláce kmene Šabázz (červenec, 2014)

     foto: Okayplayer

Záměrem článku není až tak recenzovat poslední album "Lese Majesty" dvojice Shabazz Palaces (1), jako se spíš pokusit o analýzu jejich poselství a vlivech, které jej formují a dávají mu/jim i vizuální charakter. Označení zvuku Shabazz Palaces jako Afro-futurismus může být jen vnějškem, který klame a odpoutává pozornost od skutečného poselství, které je oproti té vesmírnosti ve stylu Sun-Ra méně viditelné. K rozkódování je potřeba nakouknout na celou tvorbu kapely, ve kterých je posluchač mnohdy odkázán více na svou intuici než na znalost jazyka, a teprve tehdy se odkryje méně nápadná vrstva, jež obsahuje mix poezie nasáklý afrocentrismem/černošstvím, jak jej známe od Digable Planets nebo The Last Poets nebo tématy společnosti v postmoderní době.